Pomiary elektryczne

 • Przepisy wymagają od Ciebie sprawdzenia instalacji elektrycznej?
 • Nie jesteś pewny czy wszystko działa poprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi normami?

Kwestie bezpieczeństwa a także wymogów dyktowanych przez obowiązujące przepisy powodują, że każda instalacja działająca z użyciem prądu elektrycznego powinna zostać fachowo sprawdzona. Wykonujemy usługi pomiarowe z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, jak również pod kątem zgodności z obowiązującymi normami, których zachowanie niezbędne jest do dokonania odbioru przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

W zakres naszych usług wchodzi wykonywanie pomiarów:

 • Rezystancji izolacji,
 • Ciągłości połączeń wyrównawczych oraz ochronnych PE,
 • Impedancji linii,
 • Impedancji pętli zwarcia,
 • Impedancji pętli bez wyzwolenia wyłącznika RCD,
 • Napięcia TRMS i częstotliwości,
 • Kolejności następstwa faz,
 • Testowania RCD ( pomiar czasu i prądu ),
 • Rezystancji uziemienia,
 • Natężenia oświetlenia podstawowego,
 • Natężenia oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
 • Natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,
 • Prawidłowości zadziałania wyłączników przeciwpożarowych PWP,
 • Pojemności kondensatorów baterii kompensacji mocy biernej,
 • Indukcyjności dławików baterii kompensacji mocy biernej,
 • Rezystancji połączeń,
 • Bezpieczeństwa urządzeń przenośnych PAT.

Zadzwoń

i dowiedz się więcej