Poprawny montaż rozdzielnicy w domu jednorodzinnym

Instalacje elektryczne Warszawa i okolice

Instalacje elektryczne Warszawa i okolice

Rozdzielnica jest sercem instalacji elektrycznej każdego domu. Stąd przekazywany jest prąd do wszystkich urządzeń i systemów. Ze względu na jej kluczowe znaczenie powinna być zaprojektowana i wykonana ze szczególną dbałością. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że nie zawsze tak jest. Oto rozdzielnica jaką niedawno zastaliśmy w jednym z podwarszawskich domów jednorodzinnych.

Jakie błędy popełniono?

1) Dobór odpowiednich bezpieczników

Prawidłowy dobór zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych jest podstawą bezpiecznej instalacji a informacje o tym zapisane normie PN-IEC-60364.

2) Zabezpieczenia

zabezpieczenia stosowane w rozdzielnicach powinny być zgodne z normami i dopuszczone do stosowania w Polsce (te w zastanej przez nas rozdzielnicy nie były przeznaczone do używania w naszym kraju).

W rozdzielnicach stosujemy 2 typy zabezpieczeń – różnicowo prądowy i nadmiarowo prądowy.

Wyłącznik różnicowoprądowy to urządzenie „które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru. ”(Wikipedia)

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, inaczej instalacyjny to „element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarć) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.” (Wikipedia)

Oba wyłączniki muszą zostać zastosowane w instalacji elektrycznej a ich stosowanie wynika z normy PN-IEC 60364.

3) Odpowiednie łączenie przewodów

Łącząc różne typy przewodów należy pamiętać o ich cechach i właściwościach.W przypadku łączenia różnych przewodów (np. linka i drut) konieczne jest stosowanie odpowiednich złącze/zacisków, tak aby połączenie było trwałe. W przypadku rozdzielnic takim zaciskiem będzie złączka śrubowa:

https://catalog.weidmueller.com/procat/Group.jsp;jsessionid=D230209AC4BDCCAE2970B6A6137EF7B7?groupId=(%22group6772576249381%22)&page=Group

A poza rozdzielnicą należy zastosować złączki instalacyjne:

https://www.wago.com/221/pl/

4) Klucz łączenia kabli

Rozdzielnica łączy ze sobą wiele różnych urządzeń i obwodów. Dlatego kable powinny być łączone ze sobą zgodnie z odpowiednim kluczem. Znaczenie ma tu przede wszystkim kolor przewodów – jeśli łączymy ze sobą przewody w zbieżnych kolorach późniejsze przeglądy i naprawy będą przebiegać sprawniej. Oraz spełniać wymagania stawiane przez Polskie Normy i rozporządzenia.

Równie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie połączeń kabli, takie miejsca są szczególnie wrażliwe i usterkogenne. Nie należy łączyć przewodów różnego typu ( linka, drut ) i przekroju pod jeden zacisk.

5) Myślenie o przyszłości

Dom żyje naszym życiem, w przyszłości będzie się razem z nami zmieniał. Dlatego montując rozdzielnicę należy przewidzieć możliwość jej rozbudowy. Zwyczajowo każda rozdzielnica powinna zawierać ok. 20% miejsca na podłączenie dodatkowych elementów w przyszłości.

W odwiedzanym przez nas domu zamontowaliśmy nową rozdzielnicę, a w niej instalację elektryczną zgodnie z przepisami i normami. Tak wyglądała po zakończonej pracy:

Poprzwnie zamontowana rozdzielnica w domu jednorodzinnym

Masz więcej pytań?
Szukasz rozwiązania dla siebie?

Zadzwoń do nas: