Jakie błędy popełniamy najczęściej montując instalację alarmową?

Jakie błędy popełniamy najczęściej montując instalację alarmową?
Jakie błędy popełniamy najczęściej montując instalację alarmową?

Instalacje alarmowe przestają być czymś wyjątkowym i coraz częściej goszczą w naszych domach i mieszkaniach. Obecnie na rynku mamy szeroki wybór rozwiązań, od specjalistycznych alarmów, do prostych zestawów do samodzielnego montażu. Jednak tylko prawidłowo zamontowana instalacja zapewni nam skuteczną ochronę. Jakie błędy popełniamy najczęściej?

1. Brak niezbędnych elementów instalacji

Jeśli instalacja alarmowa ma być skuteczna, powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, najlepiej dobrane przez specjalistę dla naszego domu. Dość powszechnym niewłaściwym zachowaniem jest np. rezygnacja z sygnalizatorów dźwiękowych, które mogą w najprostszy sposób zaalarmować mieszkańców i sąsiadów i odstraszyć potencjalnego złodzieja.

2. Niewłaściwe dbanie o instalację

Aby instalacja działała musimy korzystać z niej zgodnie z instrukcjami producenta, w tym przestrzegając zaleceń dotyczących konserwacji i napraw. Podobnie przeróbki i zmiany w urządzeniu powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i przez uprawnionych specjalistów.

3. Testy instalacji

Instalację powinniśmy testować nie tylko przy jej uruchomieniu, ale co okres zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Przynajmniej raz w roku warto zlecić przetestowanie instalacji specjaliście.

4. Brak zasilania awaryjnego

Nie ma nic prostszego niż wyłączyć alarm odcinając prąd. Dlatego też warto instalację alarmową podłączyć do dodatkowego akumulatora o odpowiedniej pojemności. Aby jednak taki akumulator działał poprawnie, powinniśmy odpowiednio go serwisować i konserwować.

5. Montowanie centrali alarmowej w widocznym miejscu

Centrala alarmowa to serce całego systemu. Powinna być umieszczona w miejscu ciężkim do zlokalizowania, tak by maksymalnie utrudnić „intruzowi” dotarcie do niej i wyłączenie.

6. Nieprawidłowy montaż czujników

Każdy rodzaj czujnika ma swoje cechy charakterystyczne, zalety, ale i przeciwskazania. Czujniki ruchu powinny być dostosowane zasięgiem do miejsca umieszczenia, tak by nie reagowały np. na zwierzęta czy samochody. Czujniki termiczne mogą reagować nieprawidłowo gdy umieścimy je w pobliżu grzejników, czy skierowane optyką w stronę okien.

7. Montaż okablowania

Układając okablowanie do instalacji alarmowych powinniśmy zadbać o to by nie zakłócały i wpływały na nią inne instalacje (np. elektryczna). Zalecany odstęp kabli od innych instalacji to min. 40 cm.

8. Brak możliwości rozbudowy systemu alarmowego

Tak jak instalacja elektryczna, tak instalacja alarmowa z czasem może wymagać rozbudowy czy uzupełnienia. Dlatego zaleca się stosowanie magistralowego systemu komunikacji pomiędzy elementami systemu a centralą stosowanego między innymi przez firmę Jablorton. System ten umożliwia rozbudowę poprzez podłączenie się do dowolnego czujnika zainstalowanego w systemie.

9. Brak dokumentacji technicznej

Jeśli chcemy by nasza instalacja działała przed długie lata, powinniśmy liczyć się z tym, że naprawiać i konserwować ją mogą różni specjaliści. Przy braku pełnej dokumentacji może dojść do pominięcia ważnych elementów. Ma ona też duże znaczenie przy prawidłowym doborze elementów rozbudowy w przyszłości.

Alarmy są przede wszystkim po to by nas chronić. Chcąc zatem zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim szczególnie uważnie podejdźmy do wyboru systemu alarmowego oraz nie zapominajmy o jego konserwacji i testach.